book 1989. Uvod u alternativnu medicinu

book  1990. Hipnoza, medicina i iscjelitelji

book 1992. Parapsihološki fenomeni

book 1994. Hipnoza i parapsihološki fenomeni 

book 2001. Pobijedi stres 

book 2001. Mačak Tom

book 2004. Tai Chi Chuan - Korak do zdravlja 

book 2006. Mačak Tom 2

Ponuda za ustupanje autorskog  prava:

book    book   book  book

 

RECENZIJA OBJAVLJENIH KNJIGA

Branko Cerovac
( dipl. filozof  i povjesničar umjetnosti )
O knjizi: „ UVOD U ALTERNATIVNU MEDICINU „        

            ...Prije tridesetak godina, kada je Juraj Čačić, autor knjige „UVOD U ALTERNATIVNU MEDICINU“, započeo sa svojim studijem, istraživanjima  i primjenom alternativnih teorija, tehnika i prakse – ne samo s područja medicine nego mnogo šire – društvenopovijesna, ideološka i znanstvena situacija u našoj zemlji, pa i u svijetu, bila je sve prije nego tolerantna ili čak blagonaklona i poticajna za bavljenje bilo kakvim „ graničnim područjima“.
Bez obzira na to što je vladajuća (znanstvena) paradigma mnogo toga isključila iz privilegiranog carstva „znanstveno dokazanih činjenica“, Čačićevi raniji radovi učinjeni su bili uz daleko više odvažnosti, požrtvovnosti i intelektualnog poštenja i prkosa nego što to treba današnjim pregaocima na tim područjima budući da je započinjao pionirsko krčenje alternativnih puteva u vrijeme ideološke blindiranosti, isključivosti i neumoljivosti, u vrijeme gotovo apsolutne zatvorenosti medija, neprobojnih za „ heretičke“ ideje i istraživanja. To što je on unatoč nezavidnim i inhibirajućim okolnostima ipak djelovao upravo na tim „nepoželjnim“ područjima ljudskog interesa, svjedoči o njegovoj intuiciji, samosvijesti i kvalitetama. Rijetki su oni koji su kod nas tako rano išta relevantnog učinili za afirmaciju istinski znanstvenog istraživanja parapsiholoških fenomena: svih onih psihofizičkih pojava čije razumijevanje nije bez daljnjega moguće unutar oficijalne znanstvene paradigme.

O knjizi: „ HIPNOZA, MEDICINA I ISCJELITELJI „

... Kao što u svim svojim tekstovima, a  posebno u ovom nove knjige „HIPNOZA, MEDICINA I ISCJELIITELJI „ – ističe autor Juraj Čačić, smisao i interes medicine, odnosno terapeutske spoznaje i uspješne liječničke djelatnosti – bila ona oficijalna ili pak alternativna, svejedno! – nipošto nije identičan spoznajom interesa u njegovo pretjerano „očišćenom“ teorijskom značenju, budući da svakodnevne bolesti i potrebe za liječenjem konkretnih ljudi, sa svom našom „ iracionalnošću „! – nikako ne mogu čekati niti pratiti „ racionalno „ vrijeme  potrebno znanosti za izvođenje daljnjih koraka u svom razvoju i rastu prema nekakvom idealu apsolutne racionalne kontrole nad bolešću i zdravljem, ako bi takav „ideal“  uopće ikada mogao biti racionalno i poželjno ozbiljan
Nije osnovni cilj ove knjige o tome da nas pouči kako ovladati praksom hipnoze i autohipnoze, a još manje da nas nagovori da moguća stečena znanja i umijeća zloupotrijebimo manipulirajući pomoću njih pacijentima i vlastitom sviješću i zdravljem. Naprotiv! Autor ukazuje na sve opasnosti koje se pritom rađaju te naglašava veliko značenje individualne odgovornosti, svijesti, spoznaje i samospoznaje – kako kod terapeuta tako i kod pacijenata ili osamljenog praktičara.
Suvremenom čovjeku svakako je potrebna liječnička pomoć, ali i samopomoć, ukoliko je za nju sam dovoljno sposoban, vješt, iskusan i – mudar! Čačić je svjestan toga da biti mudar često znači i biti oprezan: suzdržati se od upuštanja s vragom ako mu nismo dorasli ...

O knjizi: „ PARAPSIHOLOŠKI FENOMENI“

            ...Juraj Čačić je, sa svoje strane, dugo se baveći alternativnim načinima liječenja psihički i somatski (tjelesno) oboljelih ljudi, osvjedočen ako i u što – onda u to da se potiskivanjem i ignoriranjem „iracionalne“ strane čovjeka nikada ništa „racionalno“ nije postiglo. Naprotiv: potiskivanjem iracionalnih „vragova“ najbolje se i najsigurnije pospješuje i pojačava njihovo djelovanje. Osvjedočen u to i upućen u „tvar“, odnosno načine djelovanja tih „vragova“ „vampira“, „vještica“, „duhova“ i sličnih teško uhvatljiv i besmrtnih spodoba, kojih se toliki laici plaše i mudro klone, Čačić je odlučio – da čitatelju na veoma pristupačan način piše ne jedino o psihološki, fiziološki i fizikalno lakše protumačivim pojmovima i postupcima (sugestija, autosugestija, meditacija, molitva, hipnoza i slično) nego i u nizu daleko manje svakidašnjih i puno teže objašnjivih fenomena „učinaka“, poznatih (većini čitatelja) jedino iz okulističke i parapsihološke literature.  Riječ je o telepatiji, prekogniciji, psihokinezi, kao i o čudnom sklopu psihosomatskih i parafizikalnih „manifestacija povezanih sa spiritističkom i „magijskom“ praksom,.
...Obilno opremivši vlastito izlaganje „lirskim“ i fabulativnim digresijama, živopisnim predočavanjem konkretnih uvjeta i okolnosti, začudnim ilustrativnim anegdotskim materijalom iz vrela osobnog egzistencijalnog  iskustva i djelatnosti, profesor Čačić je svim zainteresiranim sugrađanima, a ne jedino „eksperimentima“, profesionalcima i potencijalnim pacijentima, pružio zanimljivo štivo, koje cilja i na emocionalnu stranu čitaočeve recepcije, ali ne manje i na intelektualno, kritičko sučeljavanje sa zagonetkama i paradoksima starog pojmovnog  para Psiha – Tvar. 

Prof. dr. Juraj Plenković
O knjizi: „HIPNOZA, MEDICINA I ISCJELJIELJI“

            Juraj Čačić poznat je našoj javnosti kao afirmirani pisac znanstveno - popularnih radova kojima je cilj suzbijanje predrasuda  i upoznavanje šireg kruga čitateljstva s istinom i raznim alternativnim pokretima  koji nastoje nadoknaditi nedostatke egzaktne znanosti.
U autoru su sretno objedinjena tri važna elementa: on je i sam bioenergetičar, erudit  je iz područja alternativnih medicinsko – psihijatrijskih pokreta i, kao pedagog, sposoban je da jasno i razgovijetno predoči čitateljima složene i još uvijek nedovoljno jasne fenomene.
U poglavlju „Kako pristupiti subjektu“, autor dobro analizira složeni postupak komuniciranja terapeuta s pacijentom, što je bitna pretpostavka za optimalizam tog odnosa... Prema mišljenju Juraja Čačića, optimizam, vjera u čovjekove mogućnosti, humanizam i humanitarnost glavna su obilježja alternative, zato je valja poticati i prakticirati. Ta knjiga je uvod u bolja razumijevanja tih pokreta, i kvalitetnije komuniciranje između terapeuta i pacijenta.
Svima koji se tim problemima žele baviti sustavnije, autor je priredio suvremen popis proširene literature.  

Prof. dr. Anto Jonjić
O knjizi: „HIPNOZA, MEDICINA I ISCJELJIELJI“
            Profesor pedagogije Juraj Čačić nakon dugogodišnjeg rada i iskustva objavljuje ovu knjigu kao jedan vrijedan prilog i podsticaj za popularizaciju metoda i tehnika koje polako iz područja alternativne medicine nalaze svoj put u praktičnu mdicimu. Sve više se u svakodnevnoj medicini koristi psihoterapija kao jedan terapijski psihički učinak radi smanjenja i uklanjanja bolesnikovih tegoba. Tako je jedan od psihoterapijskih metoda i hipnoza gdje je zapravo riječ o jednoj vrsti sugestije. Fenomen sugestije odnosno hipnoze moramo danas promatrati multidisciplinarno kako bi sutra ove spoznaje mogle imati više naučnu potvrdu, a time i priznanje suvremene medicine. Zato je ova knjiga dobila pozitivnu ocjenu za objavljivanje, jer upućuje kako će se tehnikom relaksacije i pozitivnom sugestijom promijeniti tok nekih misli i djelovati korisno na svoje osjećanje i ponašanje.
Knjiga ima vrijedan doprinos za upoznavanje i izučavanje fenomena sugestije tako da svi zainteresirani građani i zdravstveni radnici mogu naći upute korisne savjete iz područja hipnoze. Duhovno bogatstvo možemo steći samo ućenjem i iskustvom.

Prof.dr. Juraj Plenković
O knjizi: „Pobijedi stres

          Profesor Čačić u svojem radu na vrlo jednostavan i pristupačan način ukazuje na utjecaj sugestije u formiranju funkcionalnih poremećaja. On je u sustav vježbi vješto ukomponirao ritam i identifikaciju. Kroz opuštanje i vizualizaciju potiče snagu duha  prikrivenu u podsvijesti koristeći imaginaciju pacijenta u borbi protiv stresa.
Ritam i identifikacija su podloga dobre marketinške poruke. Praksa nam pokazuje kako vješti manipulatori koriste snagu potisnute energije iz podsvijesti, djelujući na naše mišljenje i osjećaje.
Knjigu ne preporučujem samo pojedincima koji imaju psihofunkcionalne tegobe, već i osobama koji žele postići bolje rezultate u radu, učenju, intimi ... Podsvijest je snaga koja leži u svima nama, otkrijemo je i pobijedimo strah od stresa s kojim se svakodnevno susrećemo.

O knjizi:
TAI CHI CHUAN
Edo Stojčić
Možda je to moja greška, ali osobno ne poznajem mnogo ljudi koji se svojim svakodnevnim radom, svojim interesima i svojim ciljevima, izdižu iznad prosjeka učmalih sredina u kojima žive.
Dakako, u pozitivnom kontekstu, jer suprotnih primjera, na žalost, u našem svakodnevnom okruženju ima previše.
Naime, ako je čovjek u ovom trenutku tek skica onoga što će postati, onda je taj dan zaista daleko. Stoga se uvijek treba radovati svakom poboljšanju stoljećima nejasnih ljudskih kontura. U praktičnom i filozofskom smislu.
U tu priču, s vlastitim životnim kistom u ruci, potpuno se uklapaju Rada Diklić i Juraj Čačić, smireni ljudi nemirna duha, koji nas, na sebi svojstvene načine, uvode u tajne Tai Chi Chuana, vještine koja nije samo vještina, u što se i sami možemo uvjeriti ako suvislije razmislimo o porukama ove knjižice nakon što smo je pročitali.
Što zapravo želim reći?
Rada Diklić i njen „promatrač“ i Juraj Čačić otkrivaju nam potrebu da definitivno preispitamo vlastitu kulturu življenja, a ova uspješna marketinška knjižica priča o Tai Chi Chuanu može biti samo poticaj da i sami zakucamo na neka vrata iza kojih nas čeka nešto mnogo značajnije od isključivo puke ugode.
Čeka nas suočenje samih sa sobom i svijest da s malom dozom upornosti osobno možemo kreirati svoje tjelesno i duhovno stanje, neovisno o tome što nas mnogi naši životni i paraživotni „mentori“ uvjeravaju u suprotno.                                            

O knjizi „Mačak Tom“
Prof. dr. Juraj Plenković
Prezentacijom marketing basne pisac je prošetao s mačkom Tomom kroz vrijeme koje je po svom koloritu opterećeno sivilom svakidašnjice. Njegov mačak, bez pedigrea koji donosi sigurnost i bolju startnu poziciju za uspjeh, dijeli sudbinu običnih mačaka.
Igrom sudbine upoznao je sponzora i oslobodio se gradskog javnog menija koji se nalazi na jelovniku baja Gradske čistoće. Ljubav sponzora se istopila, jer kada je u pitanju novac, njen sjaj nestaje  i  ostaje samo sjećanje.
Pored socijalne crte koja se provlači kroz tekst, pisac ukazuje i na psihodinamiku odnosa socijalnih grupa i pojedinaca.
Neizvjesnost mačka Toma može se sagledati u mislima autora:
„ Što će biti s Tomom? ....“
Basna će biti veoma omiljena djeci i ljubiteljima kućnih ljubimaca, a može biti interesantna i poslovnim subjektima, koji osim uobičajene marketinške poruke, žele marketing obogatiti novim idejama.

O knjizi
„ Mačak Tom 2“
Edo Stojčić

PRONICLJIVA, RJEČITA I DUHOVITA BEŠTIJA

Evo još jednog dragog mi uratka iz „radionice“ poznatog riječkog profesora Juraja Čačića koji je kao prozni serijal prvo ugledao svjetlo dana u reviji za marketing „Butiga“, a zatim dobio i svoje zasluženo ukoričeno uprizorenje.
Mačak Tom otkriva nam, vrlo izravno, ono drugo lice ozbiljnog profesora pedagogije, autora vrlo ozbiljnih knjiga kao što su „Uvod u alternativnu medicinu“, „Parapsihološki fenomeni“ ili „Pobijedi stres“, da ih ovom prilikom sve ne nabrajam. Autora knjiga čiji već naslovi potiču na „tihu jezu“ ili barem “tiho razmišljanje“ na psihoanalitičkom terenu na kojem je profesor Juraj Čačić danas jedan od najvećih hrvatskih autoriteta.
S tog je terena u svakodnevnicu čitatelja “Butige“ utrčala i mala simpatična beštija, zvana Mačak Tom. Pronicljiva, rječita i duhovita, poput svojeg literarnog stvoritelja, suočila se s nizom jednostavnih i manje jednostavnih problema, koji svojom ukupnošću čine naš život prilično problematičnim, priznali mi to ili ne.
Mačka Toma, kao glavni urednik „Butige“, zamislio sam kao junaka jedne marketinške basne koja će pomoći prodaji hrane za kućne ljubimce, no Mačak Tom nije tek tako olako prihvatio tu umiljatu ulogu, ispričao nam je najiskrenije svoju priču koja ima uspone i padove, a ovih potonjih znatno više. Simpatična beštija nije nam pred očima sakrila vlastite osjećaje kao što ih nemušto skrivaju sve reklame koje nimalo suptilno žele postati vlasnici naših emocija.
U svakom slučaju, s Mačkom Tomom možemo pobijediti i stres, a to je u svom naumu profesor Juraj Čačić, kao autor koji voli ljude, ali i njihove ljubimce, vjerojatno i želio.